Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på arbetsmiljö säkerhet och hälsa.

AKTUELLT

Balanserat liv

Metsä Board i Husum vill få mer kunskap i hur man skapar förutsättningar för friska och motiverade medarbetare, i en tid som präglas av ett högt förändringstempo – med skifta [...]

Aktiv säkerhetskultur

Det treåriga projektet “Aktiv säkerhetskultur” har startat. Syftet är att öka säkerheten inom skogsindustrin, genom att utveckla nya grepp i det ständigt pågående arbet [...]

GODA EXEMPEL

image

Balanserat liv

image

Aktiv säkerhetskultur